Математика, 6 класс

Готов

Вопрос от Сандра Ларченко 3411 день назад

16)Що таке найменше спільне кратне? 17)Що таке дріб? 18)Що таке звичайний (десятовий)дріб? 19)Що таке мішане число? 20)Який дріб називають правильним?

Ответ от Ярик Каминский

Найменшим спільним кратним натуральних чисел a і bНайменше спільне кратне називається найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з цих чисел. НСК можна шукати для будь-якої кількості чисел. Щоб знайти найменше спільне кратне кількох чисел, кожне з них розкладають на прості множники й помножують усі множники, які зустрічаються хоча б в одному розкладанні. Приклад Найменше спільне кратне; Найменше спільне кратне; НСК Найменше спільне кратне. Якщо розкладання на прості множники записане з використанням степенів, треба знайти добуток найбільших степенів усіх чисел, що зустрічаються в розкладаннях. Приклад Найменше спільне кратне; Найменше спільне кратне; Найменше спільне кратне; НСК Найменше спільне кратне. Якщо одне з даних чисел кратне іншим, то воно є найменшим спільним кратним цих чисел. Наприклад, НСК Найменше спільне кратне. Наймен­шим спільним кратним взаємно простих чисел (зокрема простих чисел) є їх добуток. На­при­клад: НСК Найменше спільне кратне, НСК Найменше спільне кратне. Корисно знати, що Найменше спільне кратне. Наприклад: НСД Найменше спільне кратне; НСК Найменше спільне кратне; Найменше спільне кратне; Найменше спільне кратне.