Литература, 9 класс

Готов

Вопрос от Валерия Кирша 3487 дней назад

1. Укажіть, хто такі просвітники: а) університетські викладачі; б) ті, хто видавав і друкував книги; в) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ; г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина — досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство. 2. Укажіть, твори якого жанру вперше з'являються в добу Просвітництва: а) історичні романи; б) енциклопедії; в) драми; г) хроніки. 3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Ґете: а) акмеїстів; б) символістів; в)дадаїстів; г) штюрмерів. 4. Укажіть, як Мефістофель називає людину: а) «смішний божок землі»; б) «окраса Всесвіту»; в) «довершений витвір Бога»; г) «намісник Бога на землі». Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді 5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити: а) вони розлюбили один одного; б) рідні Маргарити проти їх стосунків; в) Фауст кидає Маргариту; г) хочуть уникнути поголосу. 6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш мізерності людської... Погано він живе! Не треба було б йому давати і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин»: а) Фауст; б) Архангел; в) Бог; г) Мефістофель. 7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою: 8. а) вона відьма; 9. б) вона невинна, щира; 10. в) вона не вірить у нечисту силу; 11. г) вона щиро кохає. Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді 12. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»: а) наприкінці XII ст.; б) наприкінці XVI ст.; в) на початку XIV ст.; г) у ХVII ст. Завдання з вибором декількох правильних відповідей 9. Позначте основні ідеї Просвітництва: а) культ розуму, науки; б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудувати світ на розумних засадах; в) виховання високоморальної, гармонійної людини за законами розуму, г) культ не високоморальної, а сильної людини; д) прославлення монархізму та релігії; е) проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей. Завдання на встановлення відповідності 10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами: а) «Розбійники»; б) «Іфігенія в Тавриді»; в) «Страждання юного Вертера»; г) «Марія Стюарт»; д) «Прометей»; е) «Орлеанська діва». 1. Й. Ґете; 2. Ф. Шіллер. (16, в, д; 2а, г, е) Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 11. Укажіть пропущене в реченні слово. Й. Ґете стверджував: «Природа є...» (досконалість). Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 12. Розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швейцарського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за твором Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»).

Ответ от Ольга Томенчук

Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Ґете: