Вопрос

Вопрос от Милена Шахраманян

Математика

6 класс

Разложите на два множителя числа 38, 77, 145, 159.

0

Ответ

Ответ от Милена Шахраманян

38,77,145,159. 38=19*2 77=7*11 145=29*5 159=53*3

0